Forssa, Finland
+358 40 733 1251
kati.rinne@kjrinne.fi

Tiimityön kehittäminen

Avaimia hyvään työelämään

Tiimityöstä timanttia!

Työelämä muuttuu jatkuvasti ja tiimityön kehittäminen on aina ajankohtaista.

Kuinka teidän tiiminne yhteistyö toimii? Tunnistetaanko teillä tiimin sisäiset vahvuudet, osaaminen ja kehittämisen kohteet? Hyödynnättekö tiimin koko osaamispotentiaalin?

Nostetaanko teidänkin tiimityöskentelytaidot seuraavalle tasolle? Ja hiotaan yhdessä tiimityöstä timanttia!

Miksi tiimityötä kannattaa kehittää?

Loistava tiimi – hyviä tuloksia.

Hyvä yhteishenki – parempaa työhyvinvointia.

Hyvinvoivat ja motivoituneet työntekijät ovat asiakkaiden lisäksi yrityksen tärkein voimavara.

Löydetään tiimissä piilevä sisäinen voima ja vahvuus

Jotta yhteistyö voi onnistua ja tiimillä on mahdollisuus loistaa, on perusasioiden oltava kunnossa.

Kartoitetaan aluksi tiimin nykytilanne ja tavoitteet.

Tunnistetaan tiimin sisäiset vahvuudet, osaaminen ja kehittämisen kohteet.

Hyödynnetään tiimin osaaminen yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Ymmärretään tiimin sisäinen ryhmädynamiikka ja siihen vaikuttavat tekijät.

Vahvistetaan tiimin me-pystyvyyttä – Yhteistyössä on voimaa!

Vahvistetaan ymmärrystä siitä, mikä meitä motivoi.

Löydetään keinot päästä tavoitteisiin ja hiotaan yhdessä tiimityöstä timanttia!

Palvelu on laadittu yrityksille ja tiimeille, jotka haluavat

Saada tiimin yhteistyöstä entistä sujuvampaa ja nostaa tiimityöskentelytaidot seuraavalle tasolle.

Tunnistaa tiimin sisäiset vahvuudet ja osaamisen, sekä hyödyntää niitä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Asiakkuus

Kartoitetaan aluksi teidän odotuksenne ja tarpeenne.

Suunnitellaan yhdessä teille räätälöity palvelukokonaisuus ja aikataulu.

Sopimus asiakkuudesta tehdään aina kirjallisesti.

Pienilläkin muutoksilla saadaan aikaan hyviä tuloksia. kun keskitytään oikeisiin asioihin.

Tarjoan teille avaimia hyvään työelämään!

Heräsikö sinulle kysyttävää? Annan mielelläni lisätietoja ja vastaan kysymyksiin.

Ota rohkeasti yhteyttä!

Tiimityön kehittäminen - tiimityössä on voimaa!
Tiimityön kehittäminen – tiimityössä on voimaa!

fasilitointi hyvinvointi ideointi ilmapiiri johtaminen kehittäminen motivaatio muutokset muutosjohtaminen muutostyöpaja oppiminen osaaminen osallistaminen osallisuus palautuminen palaverit palkitseminen rohkeus tiimi tiimityö työ työelämä työhyvinvointi työnkuormitus työpajat työura työuupumus uupuminen yhteenkuuluvuus yhteisöllisyys