Forssa, Finland
+358 40 733 1251
kati.rinne@kjrinne.fi

Fasilitointi johtamisen apuna

Avaimia hyvään työelämään

Fasilitointi ja osallistaminen

Fasilitointi johtamisen apuna

Helpotan ja selkeytän palavereita ja työpajoja fasilitoinnin avulla.

Kaipaatko poweria palaveriin?

Pitkittyvätkö palaverit, mutta päätöksiä on vaikea saada aikaan?

Kuluuko palavereissa paljon työaikaa?

Kaipaatko suunnitelmallista ja tehokkaampaa ajankäyttöä?

Siivitä palaverit ja kehittämistyö uuteen nousuun nykyaikaisin menetelmin!

Otetaan yhdessä haltuun hyvät palaverikäytännöt, fasilitointi ja osallistaminen.

Tehokkaampaa suunnittelua ja suunnitelmallista ajankäyttöä.

Osallista henkilöstö yhdessä suunnitteluun ja ideointiin, hyödynnä monipuolinen osaaminen ja hiljainen tieto.

Opit pitämään vain tarpeellisia ja tiiviitä palavereita

Pysytään asiassa.

Saadaan aikaan päätöksiä.

Ajankäyttö tehostuu ja työaikaa säästyy varsinaisen työn tekemiseen.

Työntekijöiden osallistaminen ja yhdessä kehittäminen

Henkilöstö odottaa työltää yhä enemmän merkityksellisyyden ja osallisuuden kokemuksia, joihin työelämän on kyettävä vastaamaan.

Työelämässä tarvitaan erilaisia yhteistyön tekemisen malleja ja luovaa ongelmanratkaisutaitoa.

Erilaiset palaverit ja työpajat mahdollistavat henkilöstön osaamispotentiaalin hyödyntämisen toiminnan muutos- ja kehittämistyössä.

Osallistavien menetelmien ja fasilitoinnin avulla on mahdollista saada käyttöön tiimin koko osaaminen, luoda yhteisöllisyyttä ja sitouttaa henkilöstöä entistä paremmin omaan tiimin ja orgaisaatioon.

Onnistunut osallisuuden kokemus lisää myös kokemusta työn merkityksellisyydestä.

Palvelut on laadittu yrityksille ja tiimeille, jotka

Haluavat pitää palaverit aikataulussa ja saada aikaan päätöksiä.

Haluavat hyödyntää entistä paremmin oman henkilöstön osaamista yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi tai uusien ratkaisujen kehittämiseen.

Asiakkuus

Kartoitetaan aluksi teidän tarpeenne ja odotuksenne.

Suunnitellaan yhdessä teille räätälöity palvelukokonaisuus ja aikataulu.

Sopimus asiakkuudesta tehdään aina kirjallisesti.

Pienilläkin muutoksilla saadaan aikaan hyviä tuloksia, kun keskitytään oikeisiin asioihin.

Tarjoan avaimia hyvään työelämään!

Heräsikö sinulle kysyttävää? Annan mielelläni lisätietoja ja vastaan kysymyksiin.

Ota rohkeasti yhteyttä!

Fasilitointi johtamisen apuna - hallittua ajankäyttöä
Fasilitointi johtamisen apuna – hallittua ajankäyttöä

fasilitointi hyvinvointi ideointi ilmapiiri johtaminen kehittäminen motivaatio muutokset muutosjohtaminen muutostyöpaja oppiminen osaaminen osallistaminen osallisuus palautuminen palaverit palkitseminen rohkeus tiimi tiimityö työ työelämä työhyvinvointi työnkuormitus työpajat työura työuupumus uupuminen yhteenkuuluvuus yhteisöllisyys