Forssa, Finland
+358 40 733 1251
kati.rinne@kjrinne.fi

Motivaatio

Avaimia hyvään työelämään

Kolme psykologista perustarvetta

Mikä meitä motivoi?

Sisäinen ja ulkoinen motivaatio

Sisäinen ja ulkoinen motivaatio ohjaavat toimintaamme ja valintojamme. Työn tekemiseen liittyy yleensä molempia, mutta jompikumpi on aina vahvempi. Näiden osuus motivaatiostamme vaihtelee erilaisten elämänvaiheiden ja työtehtävien mukaan.

Yleinen ulkoinen motivaatio on raha. Kun työ tehdään sovitusti, siitä saa vastineeksi rahaa. Silloin, kun vallitseva motivaatio on ulkoinen, työ itsessään on harvemmin palkitsevaa tai innostavaa.

Sisäinen motivaatio on lähtöisin ihmisestä itsestään. Tällöin hän on innostunut ja kiinnostunut tekemästään asiasta ja kokee sen mielekkääksi.

Sisäinen motivaatio lisää hyvinvointia ja luovuutta työssä. Innostus lisää myös työn tuottavuutta ja parantaa asiakaspalvelun laatua.

Ihminen, joka kokee työssään enemmän sisäistä motivaatiota, on työtehtävästään ja asemastaan riippumatta arvokas yritykselle tai organisaatiolle.

Kuinka sisäistä motivaatiota voidaan lisätä ja ylläpitää?

Sisäistä motivaatiota voidaan lisätä ja ylläpitää vahvistamalla ihmisen kolmea psykologista perustarvetta

Sisäistä motivaatiota voidaan lisätä ja ylläpitää vahvistamalla ihmisen kolmea psykologista perustarvetta. Nämä ovat autonomia eli vapaaehtoisuus, kyvykkyys ja yhteenkuuluvuus eli kuuluminen yhteisöön.

Autonomiaa koetaan, kun on mahdollisuus tehdä työtään itsenäisesti ja tehdä myös itseään kiinnostavia asioita.

Kyvykkyyttä on kokemus siitä, että hallitsee oman työnsä, saa aikaan asioita ja on mahdollisuus kehittää osaamistaan.

Yhteenkuuluvuuden kokemus syntyy välittämisen tunteesta ja siitä, että saa kokea olevansa osa työyhteisöä.

Vahvistamalla työelämässä ihmisen psykologisia perustarpeita, voidaan siis vaikuttaa sisäisen motivaation kasvuun. Jokaisessa työyhteisössä ja tiimissä voidaan monin eri tavoin ylläpitää ja vahvistaa kolmea psykologista perustarvetta. Sisäinen motivaatio lisää työn imua, kuten tyytyväisyyttä ja työhyvinvointia.

Palkitseminen ja palkitsemisjärjestelmä

Palkitsemisjärjestelmää suunniteltaessa tulisi huomioida sisäisen motivaation kehittyminen, lisääminen ja ylläpitäminen. Aineellinen palkitseminen on tärkeää, koska jokainen haluaa saada työstään palkkaa eli rahallisen korvauksen, sekä mahdollisuuksien mukaan myös muita palkkioita ja etuja.

Aineeton palkitseminen on aivan yhtä tärkeää, koska sen avulla on mahdollista vahvistaa sisäistä motivaatiota. Kokemus oman työn arvostamisesta, hyvä palautekulttuuri, vaikutusmahdollisuudet omaan työhön, sekä osaamisen kartoitus ja kehittäminen ovat tärkeä osa palkitsemista. Kun perusasiat ovat kunnossa, kaikki hyötyvät tilanteesta. Työntekijät tuottavat ideoita, asiakkaat ovat tyytyväisiä ja yritys tekee tulosta.

Yksilöllisyys

Koska sisäinen motivaatio lähtee ihmisestä itsestään ja hänen tarpeistaan, on sisäinen motivaatiomme yksilöllistä. Siinä missä yhden motivaatiota on helppo kasvattaa, ei toista motivoi oikein mikään. Sen vuoksi mikään palkitsemisjärjestelmä itsessään ei takaa hyvää motivaatiota.

Löydätkö sinä itsestäsi sisäisen motivaation? Mikä sinua motivoi? Minua motivoivat tällä hetkellä eniten mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön, mahdollisuus kehittyä, työyhteisöön kuulumisen tunne sekä sujuva yhteistyö. Oma motivaationi rakentuu siis perusasioista, psykologisista perustarpeista. Oman kokemukseni mukaan pienilläkin asioilla voidaan vahvistaa tai heikentää sisäistä motivaatiota.

Pienilläkin muutoksilla saadaan aikaan hyviä tuloksia!

Pienilläkin muutoksilla saadaan aikaan hyviä tuloksia. Lue vinkkejä pieniin muutoksiin Instagramista tai Facebookista. Linkit löydät tämän tekstin alapuolelta sekä etusivulta.

Sisäinen ja ulkoinen motivaatio
Sisäinen ja ulkoinen motivaatio

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *